خانم های عزیز افغانستانی مقیم دیتمارشن ٬
بدینوسیله ما شما را به یک ملاقات همگانی دعوت می نماییم . این ملاقات می تواند برای شما امکان
آشنایی و ارتباط متقابلتان را فراهم نماید .
چه چیزی ما را به یکدیگر مرتبط می سازد و چه افکار و احساساتی را می خواهیم با یکدیگر
در میان بگذاریم؟ این موضوع ملاقاتمان خواهد بود .
لطفا در صورت تمایل و جهت تنوع ٬ خوراکی مختصری )کیک یا کلوچه( همراه خود بیاورید
بدین منظور ما همدیگر را در تاریخ ۲۳ / ۰۵ / ۲۰۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ در
Gemeindehaus St. Jürgen, Markt 26a in 25746 Heide
ملاقات خواهیم کرد .
)جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با ایمیل یا شماره موبایل زیر تماس حاصل فرمایید
a.doehren@dw
dith.de oder Tel: 015111878321 )
ما Mascha ,Anja ,Meike ,Monika ,Hamida ,Silgai هستیم و از آشنایی با شما خوشحال
خواهیم شد!

Liebe afghanische Frauen aus Dithmarschen,
hiermit möchten wir euch zu einem gemeinsamen Treffen einladen. Es soll euch die Möglichkeit geben, euch gegenseitig kennenzulernen und miteinander auszutauschen.
Was verbindet uns und welche Gedanken und Gefühle möchten wir miteinander teilen? Bei diesem Treffen soll dies unser Thema sein.
Weitere Informationen finden Sie hier.